MEMO

Tarikh : 7 Mac 2024MEMOAnggota Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia (KoPPIM), MEMO SISTEM PEMBAYARAN TERGENDALA Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 2. Dukacita dimaklumkan pihak pengurusan Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia Berhad (KoPPIM) ingin memaklumkan sistem gerbang pembayaran (Payment Getaway) yang di gunakan oleh pihak koperasi dalam penyelenggaraan. Pihak berkenaan sedang mencuba sedaya upaya […]