Objektif KoPPIM

Diasaskan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM). Matlamatnya adalah untuk menyatukan kuasa pengguna Islam Malaysia dalam membina teras kekuatan ekonomi.

Langgan Sebulan.

In Shaa Allah Mampu Memertabatkan Ekonomi Islam

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(TQS. Ar-Ra’d [13]:11).

Objektif KoPPIM

Menjadi landasan utama muslim menyatukan sumber pembekalan dan pembelian

Menjadi pelabur strategik di dalam pembagunan rantaian penawaran

Menjadi pengurus dana syer dalam sektor strategik

Menjadikan pengguna sebagai pemilik kekayaan ekonomi

Memastikan kesamarataan pembahagian kekayaan

Menjadi landasan utama muslim menyatukan sumber pembekalan dan pembelian

Menjadi pelabur strategik di dalam pembagunan rantaian penawaran

Menjadi pengurus data syer dalam sektor strategik

Menjadi pengguna sebagai pemilik kekayaan ekonomi

Memastikan kesamarataan pembahagiaan kekayaan

MANFAAT AHLI . JADILAH PEJUANGAN!

Menjadi landasan utama muslim menyatukan sumber pembekalan dan pembelian

Menjadi pelabur strategik di dalam pembagunan rantaian penawaran

Menjadi pengurus dana syer dalam sektor strategik

Menjadikan pengguna sebagai pemilik kekayaan ekonomi

Memastikan kesamarataan pembahagian kekayaan