Visi KoPPIM

Diasaskan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM). Matlamatnya adalah untuk menyatukan kuasa pengguna Islam Malaysia dalam membina teras kekuatan ekonomi.

Langgan Sebulan.

In Shaa Allah Mampu Memertabatkan Ekonomi Islam

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(TQS. Ar-Ra’d [13]:11).

Visi KoPPIM 2030

1,000,000 1,000,000

Muslim bersatu bersama KoPPIM

1,000,000 1,000,000

Muslim bersatu bersama KoPPIM

1,000,000 1,000,000

Ahli KoPPIM langgan syer minima RM 100 Sebulan

Membuka

100 100

buah Malakat Mall & 1,000 Malakat Grocer seluruh negara

Mewujudkan

1,000,000 1,000,000

peluang pekerjaan & 10,000 peluang perniagaan

Sasaran pendapatan minima

RM5000 RM5000

sebulan untuk 1 juta ahli

Sasaran pendapatan minima

RM5000 RM5000

sebulan untuk 1 juta ahli

1,000,000 1,000,000

Muslim bersatu bersama KoPPIM

1,000,000 1,000,000

Ahli KoPPIM langgan syer minima RM 100 Sebulan

Membuka

100 100

buah Malakat Mall & 1,000 Malakat Grocer seluruh negara

Mewujudkan

1,000,000 1,000,000

peluang pekerjaan & 10,000 peluang perniagaan

Sasaran pendapatan minima

RM5000 RM5000

sebulan untuk 1 juta ahli

Sasaran pendapatan minima

RM5000 RM5000

sebulan untuk 1 juta ahli

PROJEK STRATEGIK MALAKAT BERSAMA KoPPIM

PROJEK STRATEGIK USAHASAMA MALAKAT BERSAMA KoPPIM

PROJEK STRATEGIK MALAKAT BERSAMA KoPPIM

PROJEK STRATEGIK USAHASAMA MALAKAT BERSAMA KoPPIM

MANFAAT AHLI . JADILAH PEJUANGAN!