faq

1. Bagaimanakah ingin menjadi anggota KoPPIM?

Untuk menjadi ahli KoPPIM, boleh layari:

https://anggota.koppim.com.my/daftar

2. Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota KoPPIM?
  1. Keanggotaan KoPPIM terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang beragama Islam berumur 18 tahun dan ke atas yang menetap di Malaysia.
  2. Pemohon mestilah seorang yang waras dan tiada kesalahan jenayah serta bukan seorang yang bankrap atau tidak pernah dibuang daripada mana-mana koperasi dalam tempoh kurang daripada 1 tahun.
  3. Pemohon TIDAK DIBENARKAN mengeluarkan syer (saham) dalam tempoh 12 bulan pertama.
3. Berapa lamakah tempoh proses untuk menjadi anggota KoPPIM?

Permohonan yang lengkap akan disemak dalam tempoh 7 hari waktu bekerja. Sekiranya pihak KoPPIM tidak menerima apa-apa dokumen dalam tempoh 4 minggu, permohonan keanggotaan tersebut akan dihapuskan.

4. Bagaimanakah untuk membuat penambahan syer?

Ahli boleh membuat penambahan syer secara online (FPX).

Ahli juga boleh membuat tetapan pembayaran pemotongan automasi secara bulanan yang akan di tolak di akaun bank yang telah di tetapkan.

5. Adakah KoPPIM pernah membayar dividen?

Untuk makluman , pihak KoPPIM masih lagi tidak dapat mengeluarkan dividen semenjak dari tahun penubuhan atas faktor kurang keuntungan daripada pelaburan di buat. Akan tetapi pihak Malakat Eco atas dasar ingin membalas jasa baik sokongan ahli KoPPIM sudah mengeluarkan Insentif Khas kepada ahli KoPPIM sebanyak 8% bagi ahli yang telah di luluskan sebagai ahli sehingga 31 Disember 2020 melalui aplikasi Malakat Eco.

6. Bila tarikh tutup untuk mendapatkan insentif?

Tarikh tutup tuntutan insentif masih lagi di buka dan akan di tutup sehingga satu tarikh yang akan di beritahu kemudian.

7. Adakah AGM telah berlangsung ? / Bilakah AGM akan berlansung ?

Alhamdulillah, Sesi AGM tahun 2020 & 2021 sudah berjaya di jalankan . Untuk AGM tahun 2022 , pihak pengurusan akan membuat hebahan berkenaan tarikh AGM yang akan di lansungkan kepada ahli KoPPIM.

8. Kenapa saya tidak di pilih untuk menghadiri AGM tempoh hari?

Untuk makluman , selepas mendapat nasihat daripada SKM, hanya perwakilan sahaja yang di jemput untuk ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT).

9. Bagaimanakah untuk saya menjadi perwakilan KOPPIM?

Sesi pemilihan untuk menjadi perwakilan akan di buat di Mesyuarat Agung Kawasan (MAK) yang di dalam fasa terakhir perancangan untuk di buat InsyALLAH pada penghujung Jun tahun 2023.

10. Boleh saya dapatkan buku laporan tahunan KOPPIM?

Ahli boleh muat naik buku laporan tahunan di website KOPPIM di bahagian “Muat Turun”.

11. Bagaimana cara untuk ahli membuat permohonan berhenti ?

Ahli perlu memberi notis bertulis 6 Bulan terlebih dahulu kepada Ahli Lembaga. Atas sebab yang munasabah ,Lembaga boleh membenarkan dalam tempoh yang singkat .
Mengikut undang-undang kecil koperasi , muka surat 42 , ( seperti di lampiran ) untuk ahli yang ingin mengeluarkan syer ATAU ingin membuat permohonan berhenti menjadi anggota, jumlah pengeluaran tersebut mestilah tidak boleh melebihi daripada 5% daripada KEUNTUNGAN jumlah tabung simpanan
Ahli hendaklah memberi notis bertulis ( Surat Rasmi dan Salinan Kad Pengenalan ) kepada Setiausaha Koperasi iaitu :

Cik Samsiah Sarif
Setiausaha
Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia (KOPPIM)
KoPPIM @ Raudhah City
Jalan SP 10/1, Selangor Cyber Valley,
63000 Cyberjaya,
Selangor Darul Ehsan

Dokumen tersebut perlu di muatnaik ke dalam sistem anggota koperasi dan ahli hendaklah tekan pada butang permohonan berhenti untuk semakan daripada pihak pengurusan. Ahli koperasi perlu menyatakan sebab ingin berhenti dan jumlah syer yang telah dilaburkan berserta dengan butir perbankkan bagi memudahkan pihak pengurusan untuk membuat bayaran balik kepada ahli.
Permohonan akan diproses dalam masa 6 bulan ATAU bergantung kepada kelulusan daripada Ahli Lembaga dan telah mengikut terma dan syarat UUK.

12. Di mana medium yang sesuai untuk saya menyuarakan masalah atau terdapat masalah di dalam akaun keahlian saya ?

Ahli boleh menyatakan segala permasalahan & sebarang pertanyaan sila tinggalkan butiran anda dengan klik link ini http://bit.ly/KoPPIMCareline bagi memudahkan pihak Konsultan KoPPIM untuk membantu anda.

InsyALLAH pihak kami akan membantu dan menyelesaikan dengan kadar segera.