HEBAHAN ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI (ALK)

KEPADA SEMUA AHLI KOPERASI PEMBANGUNAN PENGGUNA ISLAM MALAYSIA BERHAD KOPPIM di daftarkan di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 6 Mac 2017 dan berfungsi sebagai koperasi pengguna. Pada 7 Februari 2020 Anggota Lembaga Koperasi (ALK) KOPPIM pada tahun itu yang di pengerusikan oleh Dato Nazim Johan telah bersetuju berkerjasama dengan seorang usahawan Mohd Fadzil Hashim yang lebih […]