pengumuman

Assalamualaikum wbt.

Dengan segala hormatnya kami merujuk perkara di atas.

Adalah diharapkan pihak Tuan/Puan dapat mengemaskini maklumat ahli & mengesahkan baki modal
syer anggota di dalam koperasi pada tarikh akhir 31 Disember 2022.

   2.   Segala maklumat ini adalah untuk tujuan audit luaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 serta
memastikan ketepatan rekod pihak kami.

  3.   Tuan/Puan boleh kemaskini & menyemak baki modal syer/ pelaburan Anggota melalui laman
sesawang Anggota di https://anggota.koppim.com.my/ dan mohon sahkan maklumat tersebut melalui link https://bit.ly/PengesahanAudit untuk pihak Pengurusan kemukakan kepada pihak Juruaudit.

  4.   Kami mengucapkan ribuan terima kasih diatas sokongan padu daripada pihak Tuan/Puan. Segala
maklum balas daripada Tuan/Puan amatlah kami hargai.

Semoga penglibatan aktif dan kerjasama Tuan/Puan menjadi dorongan kepada kami untuk meningkatkan
prestasi koperasi menambah nilai anggota ke tahap yang lebih cemerlang.

“Pejuang Ekonomi Islam”

Yang menjalankan amanah,
Pihak Pengurusan

KOPERASI PEMBAGUNAN PENGGUNA ISLAM MALAYSIA BERHAD